FRIVILLIGT ARBEJDE:
Frivilligt arbejde refererer til enkeltpersoners eller gruppers ubetalte arbejdsindsats, normalt inden for en ideel organisation eller samfundsbaseret projekt. Det er arbejde, der i fritiden udføres af mennesker af deres egen frie vilje og interesse for at bidrage til samfundet eller en bestemt sag. Det indebærer normalt en personlig forpligtelse og tid, der gives uden økonomisk belønning.
 
Frivilligt arbejde kan omfatte alt fra at hjælpe hjemløse, besøge syge på hospitaler, deltage i miljøprojekter, sportstræning og lignende.
 
For stifteren af CPHBYG, tømrermester Lucas Undall, betyder det blandt andet en ugentlig indsats hos Assouk Gym, hvor små piger og drenge trænes i kick boxing for udvikling af motoriske evner og selvtillid. Det foregår på et højt etisk forsvarligt niveau, så det for eksempel kan modsvare mobning uden at gå for langt den anden vej.